Curs de specializare pentru transportul de substanțe și obiecte aparținând clasei 1

Curs de specializare pentru transportul (rutier național și/sau internațional de mărfuri periculoase) de substanțe și obiecte aparținând clasei 1. Durata instruirii – 8 ore

Consultații privind transportul rutier de substanțe și obiecte aparținând clasei 1.

Obiective studierii cursului:

 • Cunoștințele de bază privind riscurile specifice substanțelor și obiectelor explozive și pirotehnice.
 • Prescripții speciale referitoare la încărcarea în comun a substanțelor și a obiectelor explozive.
 • Dispoziții referitoare la utilizarea vehiculelor pentru transportul de explozivi: EX II, EX III, MEMU.

Cursul cuprinde următoarele subiecte:

 • Divizarea substanţelor și obiectelor explozive
 • Riscurile specifice substanțelor și obiectelor explozive și pirotehnice
 • Ambalarea și etichetarea substanţelor și obiectelor explozive
 • Vehicule pentru transportul mărfurilor din clasa 1
 • Specificarea substanțelor și obiectelor explozive de uz civil
 • Dispoziții privind încărcare, descărcare și manipulare
 • Transportul substanțelor și obiectelor explozive cărora li se atribuie codul de clasificare 1.4S
 • Documentele de bord. Obligațiile membrilor echipajului.
 • Prescripţii suplimentare de siguranţă referitoare la vehiculele încărcate cu mărfurile din clasa 1.
 • Măsuri în caz de incident sau accident în timpul transportului de mărfuri explozive

Actele necesare pentru inscrierea la cursuri :

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare). 
 2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz).
 4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).
 5. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz).

e-mail: office@cipti.md
tel: 022-601-315, 022-601-316

Preţul : 550 lei

Înregistrare la cursuri