Curs de specializare pentru transportul de materiale radioactive aparținând clasei 7

Curs de specializare pentru transportul (rutier național și/sau internațional de mărfuri periculoase) de materiale radioactive aparținând clasei 7. Durata instruirii-8 ore.

Obiective studierii cursului:

 • Riscurile specifice pentru radiațiile ionizante.
 • Prescripții speciale referitoare la ambalarea, manipularea, încărcarea în comun și arimarea materialelor radioactive.
 • Măsuri speciale care trebuie luate în cazul unui accident care implică materiale radioactive.

Cursul cuprinde următoarele subiecte:

 • Tipuri de pericole caracterizate de expunerea radioactivă.
 • Riscurile specifice pentru radiațiile ionizante.
 • Prescripții speciale referitoare la ambalarea, manipularea, încărcarea în comun și arimarea materialelor radioactive.
 • Reguli pentru marcarea coletelor și containerelor pentru transportul materialelor din clasa 7.
 • Cerințe privind vehiculele, containerele și echipamentul suplimentar.
 • Moduri de circulație a vehiculelor, cerințe pentru locurile de parcare pentru vehicule.
 • Măsuri speciale care trebuie luate în cazul unui accident care implică materiale radioactive.
 • Aplicarea instrucțiunilor scrise. Elementele de bază ale primului ajutor victimelor unui accident.
 • Reguli de stingere a incendiilor și măsuri de securitate pentru a elimina o eventuală explozie.
 • Măsuri de decontaminare a persoanelor, vehiculelor și teritoriului.

Actele necesare pentru inscrierea la cursuri :

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare). 
 2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare).
 3. Certificat de schimb a numelui (după caz).
 4. Certificatul medical forma 083/E şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare).
 5. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz).

e-mail: office@cipti.md
tel: 022-601-315, 022-601-316

Preţul : 550 lei

Înregistrare la cursuri