Consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase

Cursul ”Consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase”.

Durata instruirii – 60/30* ore.(*Instruirea periodică(repetată)).

Fiecare întreprindere a cărei activitate include transportul rutier de mărfuri periculoase, sau operaţiunile de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare legate de aceste transporturi, desemnează unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, însărcinaţi să ajute la prevenirea riscurilor pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător, inerente respectivelor activităţi.

Cursul de pregătire profesională a consilierului de siguranță cuprinde următoarele subiecte:

 • cunoașterea tipurilor de consecinţe care pot fi provocate de un accident care implică mărfuri periculoase și cunoașterea principalelor cauze ale accidentului;
 • dispoziţii care decurg din legislaţia naţională, convenţii și acorduri internaţionale, în special în ceea ce privește:
 1. clasificarea mărfurilor periculoase (procedura de clasificare a soluţiilor și amestecurilor, structura listei de substanţe, clasele de mărfuri periculoase și principiile clasificării acestora, natura mărfurilor periculoase transportate, proprietăţile fizico-chimice și toxicologice ale mărfurilor periculoase);
 2. dispoziţiile generale pentru ambalaje, cisterne și containere cisternă (tipuri, codificare, marcare, construcţie, încercări și inspecţii iniţiale și periodice);
 3. marcarea, etichetarea, placardarea și semnalizarea portocalie (marcarea și etichetarea coletelor, plasarea și scoaterea plăcilor-etichetă și a semnalizării portocalii);
 4. menţiunile din documentul de transport (informaţii necesare);
 5. modul de expediere, restricţiile de expediere (încărcare completă, transport în vrac, transport în recipiente mari pentru vrac, transportul în containere, transportul în cisterne fixe sau demontabile);
 6. transportul pasagerilor;
 7. interdicţiile și precauţiile la încărcarea în comun;
 8. separarea mărfurilor;
 9. limitarea cantităţilor transportate și a cantităţilor exceptate;
 10. manipularea și arimarea (ambalare, umplere, încărcare și descărcare – raportul de umplere, arimarea și separarea);
 11. curăţarea și/sau degazarea dinaintea ambalării, umplerii, încărcării și după descărcare;
 12. echipajul și pregătirea profesională;
 13. documentele de bord (documente de transport, instrucțiuni scrise, certificat de agreare a vehiculului, certificatul de pregătire pentru conducători auto, copiile oricăror derogări, alte documente);
 14. instrucțiunile scrise (punerea în aplicare a instrucțiunilor și echipamentul de protecţie al echipajului);
 15. obligaţiile de supraveghere (staţionarea);
 16. regulile și restricţiile de circulaţie;
 17. golirile operaţionale sau scurgerile accidentale de substanţe poluante;
 18. prescripţii privind echipamentul de transport.

Actele necesare pentru inscrierea la cursuri :

 1. Buletinul de identitate cu fisa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare). 
 2. Certificat de schimb a numelui (după caz).
 3. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice(de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică).Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz).

e-mail: office@cipti.md
tel: 022-601-315, 022-601-316

Preţul : 2000 lei

Înregistrare la cursuri